PDFPrintE-mail

Buddhas fødsel markert

Last Updated on Monday, 21 May 2012 21:35 Monday, 21 May 2012 21:33

Den største høytiden for buddhister er markeringen av Buddhas fødsel, Oppvåkning og Parinirvana (død) som faller på fullmånedagen i mai.

Read more: Buddhas fødsel markert

 

PDFPrintE-mail

Vietnamesisk Buddhisme I Norge

Last Updated on Tuesday, 21 February 2012 09:24 Friday, 17 June 2011 05:20

BUDDHISMEN  

For 2500 år siden nådde Siddhartha Gautama Oppvåkningen. Han ble deretter kjent som Buddha, Den oppvåknede. Kjernen i Buddhas lære er at vi kan oppnå frigjøring gjennom etisk livsførsel, meditasjon og refleksjon slik at vi utvikler kjærlighet, sinnsro og visdom. De egenskapene Buddha utviklet til fullkommenhet har alle mennesker i seg. Vi kan derfor alle utvikle oss slik Buddha gjorde. I dag er det over 500 millioner buddhister i verden.

 

VIETNAMESISKE BUDDHISME

Buddhismen kom til Vietnam for nærmere 2000 år siden fra Kina og India. Den retningen som har fått størst betydning er mahayana, den store veien. Den legger størst vekt på kjærlighet til alle levende vesener. Målet er ikke egen oppvåkning men at vi sammen med alle levende vesener når oppvåkningen og blir fri for lidelse. Den lærer at det finnes mange oppvåknede i universet som kan hjelpe oss til frigjøring. I Vietnam er det to hovedretninger: meditasjonsskolen (Thiền) og det rene lands skole(Tịnh Độ). Den siste legger vekt på tro på den Buddha som kalles Det grenseløse lys (Amitabha) som kan hjelpe oss i dette liv og til en tilstand av fullkommen lykke i det neste.

 

VIETNAMESISK BUDDHISME I NORGE

Etter den kommunistiske erobringen av Sør-Vietnam i 1975 flyktet mange vietnamesere til utlandet. Blant dem som kom til Norge var det mange buddhister. I 1982 stiftet de Det vietnamesiske buddhistsamfunn. I 1999 åpnet de et nybygd tempel i Lørenskog utenfor Oslo. I dag finnes det i tillegg vietnamesiske templer i Trondheim, Bergen, Stavanger og Moss. Det vietnamesiske buddhistsamfunn har 5.100 medlemmer. I tillegg er det over 1.000 medlemmer i lokale menigheter. Av over 20.000 norsk-vietnamesere er omkring 2/3 tilknyttet buddhismen.

De tre viktigste høytidene som feires i Norge er vietnamesisk nyttår (Tết) i februar, Buddhas fødselsdag (Vesak) i mai, og minnedagen for foreldre (Vu Lan) i august. 

I tillegg til religiøse aktiviteter ledet av nærmere 20 munker og nonner, bosatt i Norge, har Det vietnamesiske buddhist-samfunn også sosiale og kulturelle aktiviteter for barn og unge. Samfunnet er også engasjert i Vietnam med hjelpearbeid og arbeid for menneskerettigheter. Det vietnamesiske buddhistsamfunn er tilsluttet Buddhistforbundet og deltar også i inter-religiøs dialog gjennom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

 

 

   

PDFPrintE-mail

Blli medlem av Det Vietnamesisk Buddhistsamfunn

Last Updated on Friday, 10 June 2011 22:37 Friday, 04 December 2009 20:56

Alle over 15 år som har bopel i Norge og ikke er tilsluttet andre tros- eller livssynssamfunn, kan bli medlem av  Det Vietnamesisk Buddhistsamfunn.

Alle buddhister og buddhistvenner som har bopel i Norge kan bli medlemmer av  Det Vietnamesisk Buddhistsamfunn. Kravet er at man er utmeldt andre tros- og livssynssamfunn. Interesserte kan skrive til  Det Vietnamesisk Buddhistsamfunn for innmeldingsskjema eller laste ned et av skjemaene til høyre og skrive det ut. Medlemskapet er gratis, men utløser ca kr 700-800 pr. år per medlem fra stat og kommune, som videreformidles til den grupperingen innen DVBS du ønsker skal få pengene. Også barn kan meldes inn. Det er viktig at du melder fra om adresse- og navneendringer til oss.

Er man under 15 år må man ha skriftelig tillatelse fra foreldrene eller foreldrene undertegner for barna.

Buddhistforbundet består av tolv forskjellige organisasjoner. Når du melder deg inn velger du hvilken av organisasjonene du vil tilhøre. Støtten fra stat og kommune går til den organisasjonen du har krysset av for. Så du krysser Det Vietnamesisk Buddhistsamfunn (DVBS). Pengene bruker til forlagsvirksomhet, informasjonsarbeid, høytidsfeiringer og ev. andre prosjekter.

Hvis du vil melde deg inn kan du laste ned ett av innmeldingsskjemaene til høyre, printe det ut, fylle det ut, signere og sende det til Khuong Viet Tempel Blystadvn.2006 Løvenstad.

Hvis du er medlem av et annet tros- eller livssynssamfunn, men ønsker medlemskap i Buddhistforbundet, må du melde deg ut derfra først. Det gjør du helt enkelt ved å sende en skriftlig beskjed til gjeldende trosamfunn som bl.a. inneholder: navn, adresse, fødselsdato, dagens dato og signatur. Be også om å få utmeldingsattest så snart som mulig. OBS. det tros- eller livssynssamfunnet du melder deg ut av har ikke krav på å vite hvor du har tenkt å melde deg inn!

Hvis du ikke er sikker på om og/eller hvor du kan være innmeldt, kan du ringe: 75 00 75 00 (Brønnøysundregistrene) og be om å få sjekket din tilhørighetsstatus. Det er viktig at du gjør det for hvis flere enn ett tros-/livssynssamfunn gjør "krav" på ditt medlemskap vil ingen av dem få tilskudd (for deg). Det viser seg at en del ennå i Folkeregisteret henger igjen med et tidligere medlemskap i trossamfunn man trodde man var utmeldt fra. Så sjekk! 

På samme måte er det viktig, hvis du skulle ønske å melde deg ut av Buddhistforbundet igjen på et eller annet tidspunkt, at du sender en utmelding til BF først. 

Det kreves Acrobat Reader for å åpne .pdf-filer. Du kan også sende en  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  og få skjema tilsendt.

 

   

PDFPrintE-mail

The Time to Act is Now A Buddhist Declaration on Climate Change

Wednesday, 09 December 2009 18:52

In the run-up to the crucial U.N. Climate Treaty Conference in Copenhagen inDecember 2009, the Declaration that follows will present to the world's media aunique spiritual view of climate change and our urgent responsibility to address the solutions. It emerged from the contributions of over 20 Buddhist teachers of all traditions to the book A Buddhist Response to the Climate Emergency. The Time to Act is Now was composed as a pan-Buddhist statement by Zen teacher Dr David Tetsuun Loy and senior Theravadin teacher Ven. Bhikkhu Bodhi with scientific input from Dr John Stanley.

The Dalai Lama was the first to sign this Declaration. We invite all concerned members of the international Buddhist community to study the document andadd their voice by co-signing it at the end of this page. 

Read more: The Time to Act is Now A Buddhist Declaration on Climate Change

   

PDFPrintE-mail

Buddhistforbundets lysfest 2009 / 2553

Last Updated on Sunday, 22 November 2009 22:45 Sunday, 22 November 2009 22:04

 Vi har igjen gleden av å invitere til Buddhistforbundets Lysfest. Vertskap for årets lysfest er Det vietnamesiske Buddhistsamfunn. Stedet er Khuong Viet tempel, Blystadveien 2, 2006 Løvenstad i Lørenskog kommune.

Tidspunkt for arrangementet er:

lørdag 5. desember kl. 16:00 – 19:00
Programmet dette året er utvidet og inneholder tre hovedelementer:
a) markering av Buddhas Oppvåkning med resitasjon, meditasjon og lysprosesjon
b) høytidelig presentasjon av Tipitaka – 40 binds samling av buddhismens hellige skrifter på pali-språket som
Buddhistforbundet mottok som gave fra Thailand 17. august.
c) lansering av boken Buddhas budskap – en oversettelse fra pali til norsk av utvalgte tekster fra Tipitaka av
Kåre A. Lie i samarbeid med en komité oppnevnt av Buddhistforbundet som også står som utgiver av boken.
Vi avslutter programmet med måltid vegetarisk mat med sosialt samvær.

Hvordan kommer du til Khuong Viet tempel? Buss 411 til Lillestrøm går direkte fra Oslo Bussterminal kl. 15:05 til
Blystadveien 2 (nærmeste avstigning Sandbekkhallen). Bussen går hver 15. min. (Ellers: Parkering v/ Sandbekken
skole)
Vi ser frem til å se mange av dere i Khuong Viet tempel denne lørdag ettermiddagen til et godt fellesskap inspirert av Buddhas oppvåkning.

På vegne av arrangementskomiteen
Thich An Chi
Abbed Khuong Viet tempel

 

Egil Lothe

Forstander Buddhistforbundet

VQA_6803 by you.

 

   

PDFPrintE-mail

Medlemskap og støtte

Last Updated on Friday, 04 December 2009 21:09 Thursday, 18 June 2009 22:20

Medlemskap og støtte

Vi vil oppfordre deg til å bli støttemedlem og gjerne også BF-medlem da dette gir både deg og oss flere fordeler. Vi forklarer her forskjellen på de to medlemskapstypene. Dessuten kan man bli sanghasponsor og det finnes en donasjonsordning som gir rett til fradrag på skatten.

 

 Medlemskap i trossamfunnet Buddhistforbundet (BF) med tilhørighet DVBS. Dette er gratis, men du kan ikke tilhøre andre trossamfunn i Norge samtidig. Gjør du det, men du ønsker å melde deg inn i BF/DVBS, må du først melde deg ut av det trossamfunnet eller livssynssamfunnet du nå tilhører. Er du ikke medlem av noe tros- eller livssynssamfunn, kan du bare fylle ut et innmeldingsskjema til Buddhistforbundet (og krysse av for DVBS). Hvis du f.eks. er medlem av Den norske kirke men ønsker å melde deg inn i Det vietnamesiske buddhistsamfunn, kan du fylle ut et utmeldingskjema. Et slikt medlemskap er verdifullt for oss, da vi får offentlige tilskudd fra stat og kommune for hvert medlem (også barn) på ca. kr. 500,- pr. år.


Donasjoner med skattefritak
Nå er det også en ordning som gjør at man kan donere inntil kr 12.000 pr år og trekke fra dette på skatten. Her er en oppskrift på hvordan dette kan gjøres:

  Buddhistforbundet har fått offentlig godkjennelse som berettiget til å administrere skattefradrag for gaver til organisasjonene som er medlemmer av buddhistforbundet. For ligningsåret 2007 er grensen 12 000 kroner.

  Fradraget fungerer på samme måte som fradraget for renteutgifter. Det innebærer at skatten blir redusert med 28% av gavens verdi. Har du for eksempel gitt til sammen 4000 kr i løpet av et år blir skatten redusert med 1 120 kr, og egentlig betaler du derfor bare 2 880 kr. Vær oppmerksom på at for å få fradrag må gaven til sammen være minst 500 kr. i løpet av et år og at 12 000 kr er et samlet tak for gaver til ideelle formål.


Ordningen administreres av Buddhistforbundet via deres kontonummer: 1254.20.22866. Kun Buddhistforbundet er godkjent som administrator av ordningen overfor skattemyndighetene. Den enkelte kan derfor ikke selv melde fra til myndighetene, ei heller Det vietnamesiske buddhistsamfunn kan gjøre det. Ved innbetalingen må du opplyse om at gaven skal gå til Det Vietnamesiske Buddhistsamfunn evt. spesifisere om det gjelder  lotus stupa donasjon, og gaven blir så sendt dit.

Gaven kan innbetales med ordinær giro eller ved elektronisk overføring.
Pass på at BF får opplysning om navn og personnummer til giveren!


Du kan gi en gave som gir rett til
skattefradrag på inntil kr. 12 000,-
(minimum kr. 500,-)
kontonummer:
 1254.20.22866


Husk å merke innbetalingen med avsenders navn og hva innbetalingen gjelder!

   

PDFPrintE-mail

The Buddha-land as Presented

Monday, 30 November 2009 19:51

Most Ven.Prof. Tue Sy

I. THE NOTION OF A BUDDHA-LAND

Rarely does genesis have significance in the teachings of the Buddha, although it was challenged more than once by His disciples. Buddha refused to reveal the proplem since it is of no use for leading to the ultimate aim, and partly because of the shortness of human knowledge unable to cover the infinity of time and space . Nevertheless, whenever the question of the origin of castes and social inequity arose, the revelation of Buddha is unambiguous. Variety in the world is caused by the very deeds of sentient beings. Human life is but a stage in the endless evolutions and revolutions of living. Up to a definite point of time, individuals come to recognize the presence of others not only in their physical existence but also with their emotions and thoughts. This gives rise to the consciousness of rivalry. Struggle for life took place among members of the primordial community who accidentally lived together in a limited geographic area sharing a common identity, facing the scarcity of external materials on which the satisfaction of their wants and needs depended. People were then aware of the fact that one man’s gain is the loss of others. Fight for gathering natural resources was getting more and more intense as the population was growing thicker and thicker. Social conflict had to be dealt with and the primitive government was constituted under the arbitration of a Mahasammato. Land was then distributed by hypothetical social contract or taken by force. New classes gradually emerged firstly with land-owners or ksatriya and eventually with the oppressed ones.

Read more: The Buddha-land as Presented

   

Page 1 of 3

<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>