PDFPrintE-mail

Den buddistiske og regimekritiske vietnamesiske munken Thich Quang Do kan være en av kandidatene til Nobels Fredspris

PRIO-sjef Tønneson sier til Aftenposten.no at Nobel fredsprisen i år står mellom den kinesiske aktivisten Hu Jia, den vietnamesiske munken Thich Quang Do og den russiske menneskerettighetsadvokaten Lydia Yusupova.

 

Alfred Nobel hadde tre krav til fredsprisvinnere, og de trengte bare oppfylle ett av dem. Det er to faste begrep: «reduksjon av militærstyrker» og «arrangering av fredskongresser». Og så er det den siste som er mer løs, og som kan tolkes på mange måter og går over et vidt spekter: «arbeid for forbrøding mellom folkene».

Nobels fredspris ansees å være verdens mest prestisjetunge pris.

Vinneren skal offentliggjøres fredag 10. oktober klokken 11.00, og spekulasjonene er i full gang om hvem som skal tildeles Nobels fredspris for 2008.

Aftenposten.no pupliserte igår kveld 24.09.08 at ifølge norske eksperter er det høy sannsynlighet for at årets pris blir gitt til den kinesiske aktivisten Hu Jia, den vietnamesiske munken Thich Quang Do og den russiske menneskerettighetsadvokaten Lydia Yusupova.

Thich Quang Do ble født i provinsen Thai Binh nord i Vietnam. Da kommunistene etablerte seg i denne delen av landet, valgte han å flytte sørover i 1954. Fra 1965 ble han med i det buddhistiske lederskapet til Unified Buddhist Church of Vietnam (UBCV).

Da han i 1977 sammen med 5 andre ledere av trossamfunnet protesterte mot kommunistenes konfiskering av UBCVs eiendommer, ble han arrestert og torturert. I 1982 ble UBCV erklært ulovlig av regimet og han ble tvangssendt til sin hjemprovins, hvor han måtte være i 10 år før han igjen kunne komme tilbake til Saigon. I 1994 utarbeidet han et dokument hvor han kartla religionsforfølgelsen. Dermed måtte han i fengsel igjen, men etter fire år ble han løslatt som følge av internasjonalt press. Blant annet stilte Amnesty International, Dalai Lama og flere andre Nobelprisvinnere opp for ham og krevde ham løslatt. I 2001 lanserte han en Appeal for Democracy in Vietnam, en plan som fikk nasjonal og internasjonal støtte av dissidenter. Men Thich Quang Do fikk igjen husarrest, nå ved Thanh Minh Zen-klosteret i Saigon. Herfra har han fortsatt sitt arbeid, og er i dag blitt et symbol på de vietnamesiske dissidentenes ikke-voldelige kamp.

I 2006 ble Thich Quang Do tildelt Rafto Pris. Komiteen i Rafto Stiftelsen kom med denne berunnelsen for valget av Thich Quang Do: «Thich Quang Do er en intellektuell leder og en forenende kraft i sitt hjemland. Som munk, forsker og forfatter har han viet livet til å fremme rettferdighet og buddhismens budskap om ikke-vold, toleranse og medfølelse. Gjennom politiske opprop har Thich Quang Do utfordret myndighetene til dialog om demokratiske reformer, pluralisme, trosfrihet, menneskerettigheter, og nasjonal forsoning. Dette har gitt demokratibevegelsen retning og kraft.»

Kilder:
Aftenposten.no
Rafto.no
Wikipedia.no
nvsenter.org